Komorný Folklórny Súbor Szőttes


Námestie 1. mája 10
815 57 Bratislava
Slovenská republika

Tel.: +421 907 272701, +421 917 343469
Fax: +421-2-5296 1157
E-mail: szottes@szottes.sk,
reicher@szottes.sk

číslo účtu: 2624730190/1100
IČO: 31 755 992
DIČ: SK 2021659959


Dni nácviku


Každý utorok a štvrtok od 18:00 do 21:00.


Aktuálne vystúpenia

2018-06-16
Szőttes Tábor

Archív