O nás

História a plány súboru

Szőttes je reprezentatívnym súborom folklóru Maďarov žijúcich na Slovensku. Jeho členovia sú takí amatéri, ktorí majú radi ľudové umenie, je ich srdcovou záležitosťou jeho zachovanie, zveľaďovanie.

Szőttes bol založený v roku 1969 s cieľom, aby dopomohol zachovať a strážiť najkrajšie klenoty ľudovej a tradičnej kultúry – so zvláštnym zreteľom na spev a tanec – a prispel k ich využitiu v javiskovej forme.

K vytýčenému cieľu sme verní dodnes, čo do nemalej mieri dokazuje aj náš sučasný program “Ideme, ideme, zvať Vás k nám chceme”, aj ďalších 15 celovečerných programov predstavených za približne 30 rokov.

Premiéra nášho prvého celovečerného programu bola 6. VI. 1970 v obci Dolné Saliby, názvom “Oheň nesmie vyhasnúť”.

Naše vystúpenia uskutočňujeme hlavne v obciach a mestách južného Slovenska obývaných aj občanmi maďarskej národnosti, ale samozrejme sme stálymi hosťami rôznych oblastných a celoštátnych folklórnych slávností na celom území Slovenska (aj festivaly Myjava, Východná …). Viackrát a úspešne sme sa predstavili aj v zahraničí, predovšetkým v Maďarsku, ale aj v Rakúsku, Nemecku, Taliansku, Portugálií, v 1995 vo Venezuele a v 2002 vo Švajčiarsku.

V Taliansku v roku 1986 na XXI. Medzinárodnom folklórnom festivale súbor získal zlatú medajlu a hodnotenie “Eccelente” (Výborný súbor), navyše ženská tanečná zložka a sprievodná kapela “Varsányi Együttes” dostali mimoriadne ocenenie.

V roku 1996 na kvalifikačnom súťaži, ktorý vypísal “Združenie ľudového tanca Martin György”, sme získali ocenenie “Výborne kvalifikovaný súbor”, ktoré sme obhájili aj v rokoch 1998, 2000, 2002 a 2004.

Zloženie súboru

  • tanečná zložka (cca. 20 osôb),
  • detský súbor Apró Szőttes (40 detí),
  • hudobný doprovod (4 muzikanti),
  • technická zložka (4 osoby),
  • umeleckí vedúci a organizačný tajomník.

Umeleckí vedúci súboru

1970–74 TiborÁg
1974–83 János Quittner
1983–88 Ervin Varga
1988–92 Mihály Richtarcsík
1992–96 Dusán Hégli
1999 – 2007 Szilárd Szabó, Ildikó Németh
2008 – Zoltán Gémesi

Plány

Pokračovať v pred 30 rokmi začatom a od vtedy úspešne realizovanom poslaní, podporovať a propagovať tradičnú kultúru Maďarov a okolitých národov, udržiavať a šíriť jej hodnoty doma i v zahraničí.

Členovia

Umelecký vedúci
GÉMESI Zoltán

Taneční pedagógovia
BALTA Aranka, FÜZÉK György

Tanečná zložka
BALTA Aranka, FÜRJÉSZ Ildikó, HOMOLY Éva, HORVÁTH Mária, IMRE Borbála, JANIKOVICS Ráchel, KASSAI Zsuzsanna, NAGY Noémi, ÜRGE Csilla, FÜZÉK György, GÉMESI Zoltán, KALUZ Ákos, SZLAMA László, ÜRGE Mátyás 

Hudobný doprovod
DANHAUSER Pál, FEKETE Márton, HANUSZ Zoltán, NYITRAI Tamás

Organizačný vedúci
REICHER Gellért

Projektový manažér
FÜZÉK György

Návrhy kostýmov
BALTA Aranka

Majster javiska
KROMMER Rudolf

Technická zložka
KROMMER Rudolf, KROMMER János, KROMMER János ml., KROMMER Krisztián

Podporili nás

Komorný folklórny súbor Szőttes je mimovládna nezisková organizácia. Jeho fungovanie je nepredstaviteľné bez nezištnej pomoci grantových organizácií, inštitúcií, samospráv a láskavých ľudí. Aj touto cestou by sme sa chceli poďakovať všetkým, ktorí svojou materiálnou a ľudskou pomocou prispeli k plneniu nášho poslania.


a cez poukázanie 2% z dane z príjmov mnoho neznámych fyzických a právnických osôb.

@ Copyright Szőttes. Minden jog fenntartva.