Felvidéki Folktábor 2017

Felvidéki Folktábor 2017

Kategória: Folklórne podujatie, Tábory

Čas: 8. – 13. august 2017.
Miesto: IPOLYSZAKÁLLOS (IPEĽSKÝ SOKOLEC)

Vyučovanie ľudového tanca, hudby a spevu:

Dospelí: Szilágyság, Rimóc a Poiplie
Deti: Rimóci a Poiplie
Vyučovanie hudby: kalotaszeg
Celodenné remeselnícke aktivity pre najmenších

Kontakt:

web: www.szottes.sk
tanec: myrtil@szottes.sk, +421/905/184358, gyorgy.fuzek@gmail.com, +421/917/343469
hudba: hanusz.zoli@gmail.com, +421/905/646683

continue reading

© Copyright Szőttes. Všetky práva vyhradené